's Heeren Loo VIC Vijverweg Monster

In opdracht van 's Heeren Loo zijn wij bezig met het realiseren van een activiteitengebouw VIC voor dagbesteding van de cliënten.

Dit project wordt medio april 2018 opgeleverd.