's Heeren Loo VIC Vijverweg Monster

 In opdracht van 's Heeren Loo een activiteitengebouw VIC voor dagbesteding van de cliënten gerealiseerd.

Dit project is medio mei 2018 opgeleverd.